ثبت سفارش


موافقت نامه مشترکین تلفن ثابت فن آوا

این موافقت نامه بین شرکت داده پردازی فن آوا به شماره ثبت 211472 به نشانی تهران، بزرگراه کردستان، خیابان هفدهم، شماره 41، تلفن 82185 دارای پروانه شماره 23-94-100 FCP که در این قرارداد “ فن آوا “ نامیده میشود از یک طرف و متقاضی با مشخصات تکمیل شده در سایت رسمی و پنل فن آوا به نشانی https://fanava.net/ که از این پس “مشترک ” نامیده میشود از طرف دیگر و با شرایط ذیل منعقد گردید.

ماده 1 : تعاریف

سرویس عبارتست از تخصیص شماره تلفن از فن آوا به مشترک به جهت برقراری تماس ورودی و خروجی با کلیه شماره تلفنهای ثابت و سیار داخل و خارج از کشور مطابق با قوانین و مقررات کشور.

دوره سرویس : برای سرویسهایی که در قالب بسته ارایه میشوند، براساس اعتبار بسته ها خواهد بود.

ماده 2 : مشترک میداند و اظهار می دارد که :

  • از موضوع خدمات ارایه شده به وی(سرویس مکالمه تلفنی) و دریافت این خدمت روی شبکه اینترنت فن آوا به طور کامل آگاه است
  • شرایط استفاده از خدمات مکالمه تلفنی که در موافقت نامه حاضر بدان اشاره شده، برای کلیه سرویسها و بسته های مختلف این خدمات یکسان است
  • حداقل میزان خرید و پرداخت وجه برای استفاده از خدمات مکالمه تلفنی منطبق بر شرایط درج شده در تعرفه قیمتهای این خدمات و یا وب سایت فن آوا (https://fanava.net/) است.
  • این سرویس به طور مجزا به فروش میرسد و شرایط دریافت، پرداخت هزینه ها و استفاده از این سرویس، به طور کامل از سایر سرویسهای فن آوا مستقل است.

تبصره 1 : مشترک می داند مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت بابت سرشماره واریز و پس از ارسال مدارک و احراز هویت و تایید نهایی نوع سرشماره از سمت فن آوا ، عملیات خرید نهایی خواهد شد و غیر از این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت …

ادامه مطلب