مکالمات بین الملل

امروزه با گسترش تکنولوژی و ارتباطات فاصله ها از میان رفته است و افراد می توانند در هر زمان و مکان با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین اگر در ایران هستید و اعضای خانواده یا دوستانتان در کشوری دیگر اقامت دارند و یا به خاطر شغلتان باید با فردی در کشوری دیگر ارتباط برقرار نماید و به دنبال راهی ارزان و آسان هستید، ایکسفون این امکان را برایتان فراهم می سازد.

برای مشاهده سریع تر تعرفه نام کشور مورد نظر خود را جستجو کنید.