فنی

خطوط تلفن اینترنتی ( SIP TrunK) از فناوری VoIP (صدا بر بستر شبکه اینترنت) برای برقراری تماس استفاده میکنند. این تلفن ها کاربردی تقریبا مشابه با تلفن ثابت شهری دارند با این تفاوت که قابلیت ها و امکانات بیشتری دراختیار ما قرار میدهند. از جمله این امکانات میتوان به موارد زیر اشاره کرد: قابلیت برقراری چندین تماس به صورت همزمان قابلیت جابجایی هزینه کمتر کیفیت بهتر و...
مرکز تماس ابری به جای اینکه در محل شرکت شما نصب شود به عنوان یک سرویس پایدار اینترنتی در اختیار شما قرار میگیرد. این فناوری در اروپا و آمریکا با نام Hosted PBX یا Cloud PBX نامیده میشود. مرکز تلفن ابری می تواند از طریق سیپ ترانک به شبکه مخابراتی کشور متصل شود
شماره ی استانی هشت رقمی است و کد استان را نیز به همراه دارد ولی سرشماره کشوری قابل انتقال به هر استانی بدون نیاز به شماره گیری کد استان است. این دو سر شماره در تعرفه مکالمه تفاوت های ریالی با یکدیگر دارند.