فروش

در پرتال مشترکین ثبت نام کنید و سرویس مورد نظر را سفارش دهید. همکاران ما با شما تماس گرفته و ادامه روند را پیگیری می کنند.
بله ، با مراجعه به سایت ایکسفون ، تکمیل فرم مربوطه و ارسال مدارک شناسایی طرفین می توانید اقدام به انتقال مالکیت کنید