اولین گام برای دریافت سرویس ایکسفون چیست؟

در پرتال مشترکین ثبت نام کنید و سرویس مورد نظر را سفارش دهید. همکاران ما با شما تماس گرفته و ادامه روند را پیگیری می کنند.