از زمان ثبت نام تا تحویل سرویس چقدر زمان لازم است؟