سازمانی


با توجه به رشد روزافرون فناوری و ایجاد راه های ارتباطی نوین ، نیاز به بازنگری در روش های ارتباطی گذشته بیش از پیش ملموس می باشد بدین منظور، شرکت داده پردازی فن آوا در راستای تامین نیاز کسب کارها ، اقدام به ارائه راهکار خود در این زمینه نموده و سرویس تلفن ثابت سازمانی خود را راه اندازی نموده است.که در دو قالب به متقاضیان ارائه می شود:

Cloud-Based-PBX-Solution
sip

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعت بیشتر، می توانید با شماره 82185-021 داخلی 4 تماس بگیرید