خانگی


شرایط لازم استفاده از ایکسفون:

دسترسی به اینترنت فن آوا از طریق یک از بستر های زیر:

استفاده از یکی از روش های مذکور :

  • اپلیکیشن ایکسفون برای تلفن های همراه (موبایل)
  • استفاده از دستگاه ATA در مسیر مودم و تلفن معمولی
  • استفاده از مودم AID : با نصب این دستگاه می توان بصورت همزمان می توان ازخدمات اینترنت و تلفن ثابت استفاده نمود.
  • استفاده از IP-Phone