راهکارها

ارئه خدمات تلفن ثابت


شرایط لازم جهت استفاده از ایکسفون:

دسترسی به اینترنت فن آوا از طریق یک از بستر های زیر:

  • ADSL2+
  • پهنای باند اختصاصی
  • TD LTE
  • وایرلس

استفاده از یکی از روش های مذکور

  • اپلیکیشن ایکسفون برای تلفن های همراه (موبایل)
  • استفاده از دستگاه ATA در مسیر مودم و تلفن معمولی
  • استفاده از مودم AID : با نصب این دستگاه می توان بصورت همزمان می توان ازخدمات اینترنت و تلفن ثابت استفاده نمود.
  • استفاده از IP-Phone

بین الملل
سازمانی
خانگی